گچ پرسلن و پرس Hinrivest KB هنریش

برند :

«لطفا جهت اطلاع از قیمت با شماره تلفن ۶۶۹۲۸۴۵۴-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید»

شناسه محصول: sku-95485 دسته: , brand
کاتالوگ محصول
درباره‌ی گچ پرسلن و پرس Hinrivest KB

HINRIVEST KB یک گچ فسفیت باندد، بدون کربن و از نوع کستینگ سریع است. این گچ را می‌توان براي اينوستمنت و سیلندرکردن کارهایی همانند ساخت کرون و بريج به دو روش معمولی و يا فوري استفاد کرد و سیلندر آماد شده را درون کوره حذف موم قرار داد و درجه کوره را تا درجه حرارت 1100 درجه سانتیگراد بالا برد و با انواع آلیاژهاي دندانپزشكی سیلندر آماد شده را ريختگری کرد. از اين گچ می‌توان براي ساخت کرون ، بريج و اينوستتمنت آلیاژهای قیمتی و غیر قیمتی همانند ساخت کارهاي ترکیبی و انجام عمل کستینگ سرامیک مانند ايمپرس استفاد نمود.

ویدیو آموزش کار با گچ پرسلن و پرس Hinrivest KB

خصوصیات تکنیکی گچ:

 • مایعی كه میبایست با گچ مخلوط شود : مایع مخصوص هنریوست
 • نسبت مخلوط كردن گچ و مایع هنریوست :  100  گرم گچ و 25 میلی لیتر مایع
 • مدت زمان الزم براي مخلوط كردن گچ و مایع به وسیله دستگاه وكیوم میکسر:  60  ثانیه
 • مدت زمان براي كار كردن بوسیله مخلوط بدست آمده : 5 الی 7 دقیقه
 • درجه حرارت براي ذخیره سازي و هنگام كار كردن با مخلوط : بین 17 تا  19 درجه سانتیگراد
 • نخستین ستینگ تایم بعد از ریختن سیلندر :  9 الی  11 دقیقه بعد از ریختن سیلندر
 • اكسپنشن در هنگام ستینگ : كمتر از 2 درصد.

وكس آپ:

با استفاد از گچ هنريوست KB فیتنس نهايی کار عالی و سطوحی را که با موم فرم داده ايد، بعد از انجام عمل ريختگی، سطوحی با بهترين کیفیت خواهند بود.

ساخت تک كرون و بریج:

بر طبق دستورالعمل گچ هنريوست KB را مخلوط کنید و بدون اينكه سیلندر را بر روي ویبراتور قرار دهید داخل سیلندر را تا سر حد قسمت‌هاي وکس آپ شده ، از مخلوط گچ هنريوست KB پر کنید. سپس به آرامی سیلندر را بر روي ويبراتور قرار دهید و اگر لازم بود، داخل قسمت هاي فرم داده شده‌ی مومی را به وسیله‌ی يک اسپاتول از مخلوط گچ پر کنید. سیلندر را کاملا بدون هیچ گونه ویبره‌ی اضافی از مخلوط گچ پر کنید.  اگر می‌خواهید سیلندر را مستقیما در درجه حرارت بالا درون کور حذف موم قرار دهید و به روش با سرعت بالا عمل ريختگی سیلندر ريخته شد با گچ هنریوست KB را انجام دهید، موکدا به زمان داد شده در دستورالعمل گچ هنريوست KB دقت کنید.

استفاده از فشار هوا (دستگاه پلی كلاو):

اينوستمنت به وسیله‌ی گچ هنريوست KB در زير فشار هوا لازم و ضروري نیست و ناشی از تولید و پخش بیش از حد ذرات نمی‌باشد. اگر ترجیه می‌دهید اينوستمنت در زير فشار انجام شود ، فشار میبايست بعد از گذشت 15 دقیقه تخلیه شود تا مانع ستینگ اکسپنشن گچ نشد و اشكال ايجاد نكند.

اسپرو گذاري (اشتیفت گذاري):

براي ساخت کرون و بريج:  بهترين روش براي ايجاد کانال مخصوص کستینگ ، روش خم کردن دوبل (دو تايی) و يا يكی به وسیله‌ی رينگ فلزي برای موم با قطر حداقل 3.5 میلی‌متر می‌باشد. قطر نقاط اتصال با کست میبايست  2.0 میلی‌متر باشد. فاصله میان کست مورد نظر و اسپرو دوبل خم شده/سیلندر می‌بايست 3.0 تا 3.5 میلی‌متر باشد، که بستگی به قطر اسپروی استفاد شده دارد. کست مورد نظر می‌بايست به گونه‌اي در مفل قرار گیرد که هیچ وقت در مرکز حرارت واقع نگردد. قسمتهاي نازک تر (براي مثال : لبه هاي کرون) می‌بايست به سمت ديوار سیلندر قرار گیرد ، می‌بایست حداقل  5.0 میلیمتر دور از لبه سیلندر قرار گرفته باشد، در حالیكه قسمت‌هاي ضخیم‌تر می‌بايست فاصله بیشتري از ديوار سیلندر داشتته باشند.

اولويت با سیلندرهاي سايز 3 و 6 براي استفاد می‌باشد.

غلظت مایع براي كنترل كردن اكسپنشن كار:  

آلیاژهاي قیمتی که مقدار زيادي طلا دارند : نسبت مخلوط کردن مايع مخصوص هنريوست به آب مقطر : 60% به 40% می باشد.
 • سیلندر 160 گرم:
 • 24 میلی لیتر مايع /
  15 میلی لیتر آب مقطر /
 •  
 • سیلندر 100 گرم:
 • ۱۵ میلی لیتر مایع
  10 میلی لیتر آب مقطر
آلیاژهاي نیمه قیمتی: نسبت مخلوط کردن مايع مخصوص هنريوست به آب مقطر: 65% به 35 % می باشد .
 • سیلندر 160 گرم:
 • 26 میلی لیتر مايع /
  ۱۴ میلی لیتر آب مقطر /
 •  
 • سیلندر 100 گرم:
 • ۱۶ میلی لیتر مایع
  9 میلی لیتر آب مقطر
آلیاژهايی نیکل کروم:  نسبت مخلوط کردن مايع مخصوص هنريوست به آب مقطر: 70% به 30% می باشد.
 • سیلندر 160 گرم:
 • ۲۸ میلی لیتر مايع /
  ۱۲ میلی لیتر آب مقطر /
 •  
 • سیلندر 100 گرم:
 • ۱۸ میلی لیتر مایع
  7 میلی لیتر آب مقطر
آلیاژهاي نیمه قیمتی که نیاز به باندينگ دارند: نسبت مخلوط کردن مايع مخصوص هنريوست به آب مقطر : 75% به 25% می باشد.
 • سیلندر 160 گرم:
 • 30 میلی لیتر مايع /
  ۱۰ میلی لیتر آب مقطر /
 •  
 • سیلندر 100 گرم:
 • ۱۹ میلی لیتر مایع
  6 میلی لیتر آب مقطر
آلیاژهايی که فاقد آلیاژهاي قیمتی هستند (غیر قیمتی) مانند آلیاژ کروم کبالت : (CrCo ) نسبت مخلوط کردن مايع مخصوص هنریوست به آب مقطر  : 90% به 10%  می باشد
 • سیلندر 160 گرم:
 • 36 میلی لیتر مايع /
  ۴ میلی لیتر آب مقطر /
 •  
 • سیلندر 100 گرم:
 • ۲۳ میلی لیتر مایع
  4 میلی لیتر آب مقطر

كستینگ سرعتی ( با عجله ) :

گچ هنريوست KB ترجیحا در روش کستینگ سرعتی (با عجله) پیش گرمايی داده می‌شود . درجه حرارت کوره حذف موم را بر روي 850 درجه سانتی‌گراد تنظیم کرده و دقیقا 15 دقیقه بعد از پايان اينوستمنت، سیلندر را به گونه‌اي که قسمت حفره کانال به سمت پایین باشد، درون کور حذف موم با درجه حرارت 850 درجه سانتی‌گراد قرار دهید. موکدا به زمان داد شده در دستور العمل گچ هنريوستت KB دقت کنید، که از لحظه اول زمانی كه گچ و مايع هنريوست با يكديگر مخلوط می شوند انداز گیري شده است سیلندر نبايد مستقیما روي سطح زمین مفل کوره حذف موم قرار بگیرد. ما پیشنهاد می‌كنیم که يا از تري‌هاي شیاردار براي جمع‌آوري موم استفاد کنید و یا از پايه‌اي از جنس سفال که از فروشگاه صنايع دستی تهیه کرده‌ايد، استفاد کنید.  
احتیاط! در طول  15 دقیقه اول باد بزن و ساکشن هواي کوره می‌بايست به صورت خاموش باقی بماند و درب کوره حذف موم نمی‌بايست باز باشد، چون ريسک اشتعال لحظه‌اي وجود دارد. اگر درجه حرارت پیش گرمايی کوره حذف موم به غیر از  850 درجه سانتی‌گراد نیاز است، درجه حرارت را می‌توان  15 دقیقه بعد از قرار دادن سیلندر در داخل کوره حذف موم تنظیم کرد. سیلندر بعد از اينكه  45 تا  60 دقیقه در کوره حذف موم در درجه حرارت بالای مورد نیاز (طبق دستورالعمل شرکت سازند گچ اينوستمنت) مخصوص کستینگ باقی ماند، سیلندر آماد انجام عمل ريختگی می‌باشد. که بسته به سايز سیلندر داخل کوره حذف موم دارد.

پیش گرمایی مرسوم:

اگر نیاز به پیش گرمايی معمولی و مرسوم بود، می‌بايست بعد از اتمام ريختن مواد اينوستمنت سیلندر ، آن را به مدت حداقل 60 دقیقه بگذاريد تا سخت و سفت شود، سپس سیلندر آماد شده را در کور حذف موم خنک قرار داد و سپس درجه حرارت مورد نیاز کوره را با نسبت 5 تا 7 درجه سانتی‌گراد در هر دقیقه به کوره حذف موم بدهید. اگر از گچ هنريوست KB استفاده می‌كنید، نیازي به نگه داشتن سیلندر در درجه حرارت بالا نمی‌باشد.

تزریق پرسلن به درون سیلندر (مثال: ایمپرس EMPRESS )

مراحل کارکرد معمولی گچ هنريوست KB را دنبال کنید و مرحله معمولی پیش گرمايی طولی و بدون نیاز به زمان نگه داشتتن سیلندر در درجه حرارت بالا را انتخاب کنید. همچنین در بعضی مواقع امكان استفاده از روش پیش‌گرمايی سرعتی نیز مقدور می‌باشد. پیشنهادات داده شده را برای تغلیظ مايع مخصوص هنريوست با آب مقطر براي ريختن و تزريق سیلندر به وسیله پرسلن را دنبال کنید که قبلا در تجربه آزمايش و امتحان شده است : 50% براي ساخت اينلی ها با داشتن 1 يا 2 سطح،  60% براي ساخت اينلی ها با داشتن 3 سطح،  70% براي ساخت روکش هاي تمام سرامیک در روش پودرگذاري و 80% براي ساخت روکش هاي تمام سرامیكی که با روش رنگ آمیزي تهیه می شوند. چندين آزمايش بر روي بیس هاي تزريق شده با مقدار تغلیظ مايعاتی که در بالا به آنها اشاره شده است ، براي تصمیم گیري نسبت هاي صحیح و درست براي تزريق پرسلن به  درون سیلندر ، در لابراتوارهای  اختصاصی شرکت انجام شد است.

پیشنهادات:

 • اشاره به اين نكات تكنیكی بر اساس تجربه عملی و آزمايشات به عمل آورد شده  در لابراتوار R&D شرکت هنریش می‌باشد.
 • ارزش آن کاملا نشان دهنده آن است.  تمامی محصولات شرکت ارنست هنريش (ERNST HINRICHS) پیروي از کنترل تضمین کیفیت را دارند.
 • ما حق انتقال هرگونه اصلاحات تكنیكی صحیح را که سنجیده باشد نیاز میدانیم.

هشدار:

استنشاق گرد و خاک سیلیكات سلامتی را به خطر می اندازد. در هنگام کار، از يک ماسک مناسب براي محافظت از ريه هاي خود در برابر مشکلات تنفسی استفاد کنید.

 

نظر

هنوز نظری وجود ندارد.

اولین نظر در “گچ پرسلن و پرس Hinrivest KB هنریش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *